• Alicja Głuszek

SŁOWNIK terminów fachowych
Layher- marka rusztowań, producent rusztowań, popularnych w branży estradowej, wykorzystywanych w konstrukcjach scenicznych


Kratownica- element konstrukcyjny, zbudowany z prętów metalowych. Jego struktura pozwala na przenoszenie dużych obciążeń przy zachowaniu lekkości kratownicy


Rigging- proces jak i jego rezultat,


Riser- ruchomy podest sceniczny, wykorzystywany do ustawienia instrumentów według planu wykonawcy.


Rider- dokument określający wymogi techniczne wykonawcy, przedstawiający specyfikację backline’u, nagłośnienia, oświetlenia, multimediów itp. itd.


Inspicjent- w teatrze lub operze osoba odpowiadająca za koordynację i zgodność z planem przebiegu przedstawienia, pracownik teatru czuwający nad techniczną i organizacyjną stroną przedstawienia.


Monitory- rodzaj głośników wykorzystywanych na sceniu w celu wykonania odsłuchu dla wykonawców


Liniówka - nagłośnienie liniowe, nazwa nawiązuje do angielskiej terminu na określenie tego rodzaju nagłośnienia


Scenariusz wystawy


Egzemplarz- tekst dramatu, jaki będzie wykorzystany w produkcji teatralnej, przygotowany przez reżysera, do wykorzystania przez aktorów, inspicjenta, techniczne ekipy


LEDy- oświetlenie ledowe,


FOH- front of house- reżyserka w produkcjach eventowych, stanowisko, z którego realizator nagłośnienia, oświetlenia, multimediów steruje urządzeniami na scenie


5 wyświetlenia0 komentarz

projekt Showmakers: zaplecze kultury

sfinansowany jest dzięki grantowi MKiDN, w ramach programu Kultura w sieci

© 2023 by ENERGY FLASH. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon